Warunki zapłaty & warunky rezygnacji

Warunki zapłaty

Warunki zapłaty dla gości indywidualnych:

W sezonie i w dni świąteczne:

Konieczny jest zadatek, którego kwota wynosi 20% kosztów pobytu. (Wyjątek stanowi Sylwester, wówczas zadatek wynosi 50% kosztów pobytu.)

  • Zadatek należy wpłacić w terminie 8 dni od dokonania rezerwacji.
  • Wpłacony zadatek stanowi zabezpieczenie, w przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie będzie zwrócony.
  • Pozostałą kwotę należy uregulować na miejscu płacąc gotówką lub kartą bankową.
  • Jakakolwiek rezygnacja z rezerwacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Niewpłacenie zadatku nie zwalnia gościa od pozostałych warunków rezerwacji! Rezerwacja pozostaje aktualna do jej wycofania na piśmie.

Warunki rezygnacji

Warunki rezygnacji dla gości indywidualnych:

Wysokość kary w przypadku rezygnacji:

  • w okresie od 7-2 dni: 30%
  • w ciągu 48-24 godzin: 50%
  • w ciągu 24 godzin: 100%

Oferty Specjalne

01
02
03